úterý, 18. ledna 2005
Co je nov�ho?

Za posledn� dobu se p�r v�c� ud�lo, tak�e jen ve zkratce:

Objednal jsem si u T-Mobile MMS emotikony — 10 animac� za cenu jedn� SMS. Docela fajn v�ci�ka, zvlṻ kdy� je to zadatmo. V�ce o [MMS emotikony].


Nen� st�le �as pracovat na zvelebov�n� str�nek, kolega m� st�le ��ze� a tak by bylo opravdu velmi neslu�n� ho v tom nechat. Zal�bilo se n�m v hosp�dce s p�kn�m n�zvem DePresso, to�� se Kru�ovice 11�, fotb�lek a �ipky k tomu. Tak�e o z�bavu je postar�no :-) M�sto? Mod�� u� v�d�, ostatn� a� hledaj�.


Auto zase st�vkuje, pot�, co jsem byl m�lem odtahov�n z Prahy kv�li vadn�mu �haven�, te� naopak odch�zej� trysky, ukazatel tlaku oleje a teploty vody. St�le je na n�m co opravovat. tekn �kopek je ibiza a dostal jm�no [Ka�enky].


Zaj�mavou zpr�vu jsem se do�etl na [iDnes]. Bush, jen co si ol�zal r�ny z Afgh�nist�nu a Ir�ku, si u� brous� zuby na �r�n, vypad� to že se to tam za n�jak� �as bude mydlit hlava nehlava a my jenom budeme koukat na dr�t. U� m� to za��n� deprimovat... Do�ijeme se alespo� data, o kter�m psal [Ray Bradbury]?


 

kyk | úterý, 18. ledna 2005, 23:35 | | [ Co je nov�ho?] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: