Pondělí, 24. ledna 2005
I mistr tesa� se n�kdy utne - Aktualizov�no

Dnes p�i�el do pr�ce pan novin�� Jan napsat nov� �l�nky, ale asi je n�co na r�en� o pond�lc�ch....

Inu a tak se stalo, že jeho rozd�lanou pr�ci m�e vidět i �ten�� jednoho z nejnav�t�vovan�j��ch server� o mobiln�ch telefonech. Pravd�podobn� m�sto ulo�en� do pracovn�ch slo�ek dal tyto �l�nky p��mo k publikaci.


Nev�m, jak redak�n� syst�m [mobil.idnes.cz] funguje, ka�dop�dn� se stalo, že se �l�nky publikovaly jak na web, tak i do RSS kan�lu zm�n�n�ho serveru. Nyn� je m�te mo�nost shl�dnout i Vy.


Screenshot z [RSS Reader].


�l�nky [Motorola C650 fotogalerie] , [Motorola C650 recenze] , [Samsung t�k� HF] .


Pozn.: Autorovi �l�nk� byla odesl�na zpr�va o pravd�podobn� "necht�n� publikaci".


Aktualizov�no: 25.1.2005 v 07:30 ji� je v�e jak m� b�t, �l�nky jsou st�hnuty. (jen to RSS nen� upraven�)

kyk | Pondělí, 24. ledna 2005, 15:32 | | [ I mistr tesa� se n�kdy utne - Aktualizov�no] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: