úterý, 29. března 2005
Zni�te m�!

Jak? to je na v�s - utopit, shodit bombu, poslat mar�any...

Na str�nce [netdiaster.com] m�ete zadat str�nku kterou chcete zni�it, na v�b�r je i n�kolik mo�nost� nastaven�.


P��jemnou z�bavu!

kyk | úterý, 29. března 2005, 13:02 | | [ Zni�te m�!] Sd�let 


Komentáře

jk (jk - Mail - WWW)
jkVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: