čtvrtek, 31. března 2005
St�tn� znak se bude m�nit

Vl�dou hladce proch�z� zm�na st�tn�ho znaku.

zdroj: �TK


Vl�da dnes ozn�mila, že m�n� st�tn� znak ze lva na kondom, nebo� takov� symbol mnohem p�esn�ji vyjad�uje politiku vl�dy. Kondom se stejn� jako inflace dok�e rozp�nat, brzd� produkci, ni�� dal�� generace, chr�n� *�r�ky a d�v� �lov�ku pocit bezpe��, zat�mco je jeb�n.

kyk | čtvrtek, 31. března 2005, 14:47 | | [ St�tn� znak se bude m�nit] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: