Pátek, 10. června 2005
Bankomat

Jist� jste ji� vyb�rali pen�ze z bankomatu, pro ty co nev� jak, je tu mal� n�vod

N�vod pro mu�e:

1. Zaje�te k bankomatu
2. St�hn�te ok�nko
3. Vlo�te kartu do bankomatu
4. Zadejte PIN
5. Zadejte, jakou hotovost chcete vybrat
6. Vyndejte kartu, hotovost, stvrzenku
7. Zav�ete ok�nko auta a odje�te

N�vod pro �eny:
(neplat� pro dokonal� d�my)

1. Zaje�te k bankomatu
2. Couvn�te kousek zp�tky, tak, abyste zastavila u bankomatu.
3. Zat�hn�te ru�n� brzdu.
4. Vy�a�te rychlost a znovu nastartujte zhasnut� motor.
5. Najd�te kabelku, vysypte cel� jej� obsah na sedadlo spolujezdce a najd�te kartu.
6. Vezm�te ta�ti�ku s make-upem a zkontrolujte si make-up ve zp�tn�m zrc�tku.
7. Skli�te v�ci ze sedadla zp�t do kabelky.
8. St�hn�te ok�nko.
9. Pokuste se vlo�it kartu do bankomatu.
10. Otev�ete dve�e auta, abyste se dostala k bankomatu a dos�hla karti�kou na p��slu�n� m�sto.
11. Vlo�te kartu.
12. Vlo�te kartu spr�vn�m zp�sobem.
13. Znovu vyndejte kabelku a vysypte jej� obsah na sedadlo spolujezdce.
14. Najd�te di��, ve kter�m m�te na vnit�n� stran� napsan� PIN.
15. Zadejte PIN.
16. Stiskn�te tla��tko "chyba".
17. Zadejte spr�vn� PIN.
18. Skli�te v�ci ze sedadla zp�t do kabelky.
19. Zadejte po�adovanou ��stku hotovosti.
20. Zkontrolujte make-up ve zp�tn�m zrc�tku.
21. Znovu vypr�zdn�te kabelku, najd�te pen�enku a uschovejte do n� pen�ze.
22. Stvrzenku vlo�te do �ekov� kn�ky.
23. Zkontrolujte make-up.
24. Skli�te v�ci ze sedadla zp�t do kabelky.
25. Zav�ete dve�e a vyt�hn�te ok�nko.
26. Znovu nastartujte zhasnut� motor.
27. Za�a�te rychlost a popoje�te o 2 metry dop�edu.
28. Pl�cn�te se do �ela a zastavte.
29. Couvn�te o dva metry zp�tky k bankomatu.
30. O dva metry! Ne o osm!
31. Popoje�te dop�edu, tak, abyste op�t zastavila u bankomatu.
32. Zat�hn�te ru�n� brzdu.
33. Vy�a�te rychlost.
34. St�hn�te ok�nko.
35. Pokuste se vyjmout zapomenutou kartu.
36 Otev�ete dve�e auta, abyste dos�hla na karti�ku.
37. Vyjm�te kartu z bankomatu.
38. Vysypte kabelku, najd�te v n� pouzdro na kartu a vlo�te do n�j kartu.
39. Zkontrolujte make-up ve zp�tn�m zrc�tku a p�epudrujte rudou skvrnu od pl�cnut� se do �ela.
40. Skli�te v�ci ze sedadla zp�t do kabelky.
41. Zabouchn�te dve�e a vyt�hn�te ok�nko.
42. Nastartujte zhasnut� motor.
43. Za�a�te rychlost a odje�te.
44. Uje�te 3 — 4 kilometry.
45. Uvoln�te ru�n� brzdu.

kyk | Pátek, 10. června 2005, 8:35 | | [ Bankomat] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: