úterý, 19. července 2005
Harry Potter

Kdopak ho asi bude p�ekl�dat?

(zdroj: Albatros)


S nap�t�m o�ek�van� 6. d�l p��b�h� o �arod�jnick�m u�ni Harry Potter a Princ dvoj� krve (pracovn� n�zev), kter� vych�z� v Anglii ji� tento t�den, bude p�ekl�dat pan Medek. Na �esk�m p�ekladu m�e za��t pracovat Albatros a� v okam�iku, kdy 6. d�l ofici�ln� vyjde — tedy 16. 7. 2005.  Pot� bude zhodnocen rozsah textu, n�ro�nost a na z�klad� dal��ch krit�ri� stanoven term�n �esk�ho vyd�n�.


PVI:  p�elo�il 1. 2. a 4. d�l HP

kyk | úterý, 19. července 2005, 10:58 | | [ Harry Potter] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: