čtvrtek, 21. července 2005
Kurz plav�n� (z mailu)

Kdo by necht�l d�lat instruktora plav�n� mlad�m fe�n�m d�v�at�m

Pepa, instruktor plav�n� ve sportovn�m klubu, str�vil dlouh� hodiny v baz�nu s jednou dob�e tvarovanou �estn�ctkou, kterou u�il plavat. Za�ali brzo r�no a kolem poledne se ta holka pt�: "Opravdu bych se utopila, kdybyste vyndal ten prst?"

kyk | čtvrtek, 21. července 2005, 10:25 | | [ Kurz plav�n� (z mailu)] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: