úterý, 27. září 2005
Sv�tov� den turistiky

si nenechal uj�t ani Google
a na jeho [hlavn� str�nce] m�ete shl�dnout p�kn� vyveden� logo :-)

kyk | úterý, 27. září 2005, 11:06 | | [ Sv�tov� den turistiky] Sd�let 


Komentáře

Mystifikace (Kyk - Mail - WWW)
se jaksi nepovedla ;-)

oprava ( - Mail - WWW)
ale jde o 7. v�ro�� "narozen�" vyhled�va�e Google... (to "jde" mi vypadlo)

??? (AZet - Mail - WWW)
No, asi to nem� nic spole�n�ho se sv�tov�m dnem turistiky, ale o 7. v�ro�� "narozen�" vyhled�va�e Google...Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: