úterý, 28. března 2006
Ivo Lucakovic konci?

jeste o tom mnoho lidi nevi... domena prodana

1.4.2006 ve 14:00 na tiskov� konferenci ozn�m� Ivo Lu�akovic, že se zbavuje v�ech pod�l� a funkc� ve spole�nosti, kter� je pevn� spjata s jeho jm�nem. Ozn�men� se objev� v nejbli��� dob� na [ t�to adrese ].


Z dob�e informovan�ho zdroje zevnit� firmy po p�r pivech vypadlo, že Ivo prod�v� ve�ker� technick� vybaven�, kancel��sk� prostory, dokonce i vlastn� vilu. Pr� pojede na del�� dovolenou, po��dil si pr� ji� rezidenci kdesi na Bermud�ch. Pojede se svou novou p��telkyn�, jistou Evou, kter� m� v t�to lokalit� pl�ny s rozjezdem byznysu v oblasti poji�tonictv� �i slu�eb.


Je jen ot�zkou, kdy se naposledy dostanete na starou zn�mou [ domovskou str�nku port�lu ], kdy naposledy budete moci vyhledat firmu, obl�benou str�nku, to co jste d�lali dnes a denn�.


Sna�il jsem se z Iva kontaktovat, ale nebere mobil, na maily tak� neodpov�d�, v kancel��i se nezdr�uje. Nech�pu jeho rozhodnut� a je mi smutno.


Zkuste se alespo� pod�vat naposled na domovskou str�nku port�lu, ne� bude pozd�. P��m� link je [ ZDE ]


Divn� jen je, pro� si vybral kon�n� tiskovky zrovna na sobotu...

kyk | úterý, 28. března 2006, 3:29 | | [ Ivo Lucakovic konci?] Sd�let 


Komentáře

( - Mail - WWW)
A� �ije Apr����������l ;-)Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: