čtvrtek, 25. května 2006
Trochu nepochopeny pojem

o Rality Show

Reality => realita


Show => uk�zat, z�bava, akce


Reality Show je v p�vodn� my�lence -uk�zka reality- , kdy za��v�me situace a stoto��ujeme se s hrdinou, kter� m�l narozd�l od n�s odvahu a chu� vstoupit p�ed kamery a odhalit i svou du�i.


Bohu�el mnoho lid�, jak venku, tak i n�kte�� VeVile si z neznalosti pojm� vykl�daj� slovn� spojen� jako dv� slova, tedy -realita- a -z�bava-. T�m se shazuje cel� my�lenka RS, kdy se ��inkuj�c� nechov� re�ln� a sna�� se vyvolat nucenou z�bavu, jen pro spln�n� slova Show. O inteligenci n�kter�ch ��astn�k� tu nechci polemizovat, to je sp�e ot�zka pro psychologa, jen to zd�raz�ov�n� �patn� pochopen�ch pojm� ze strany n�kter�ch m� mrz�.


Jist�, i div�k se chce bavit, ale za jakou cenu? Za cen� ��m d�l nechutn�ch vt�pk� �i psychick�ho terroru? U� sly��m ot�zku "dy� by tam byla hrozn� nuda!" Jist�, v�dy� nuda je tak� sou��st� na�� reality, kterou �ijeme ka�d� den, v�dy� neb�t j�, tak nebudeme sledovat tyto po�ady.


No nic, jdu se na online bavit a sledovat d�n� VeVile, kam bych s�m nikdy nevlezl. To si rad�ji budu d�l ps�t tenhle blog ;-)

kyk | čtvrtek, 25. května 2006, 12:11 | | [ Trochu nepochopeny pojem ] Sd�let 


Komentáře

re: hmm... (Kyk - Mail - WWW)
nerikam, ze se na to nedivam a nechci divat, jen ze bych tam osobne nevlez.

hmm... (Armin Tseng - Mail - WWW)
Who cares? Mas moznost volby a prepnut. Pokial budu piplmetre ukazovat cisla ako teraz, tak to neskonci, lebo ... biznis. Ti co to vymysleli su chytri a trafili sa do nalad vacsiny. Len ti chytri im no nezbastia :)Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: