Pátek, 27. dubna 2007
�T a MS v hokeji + rozpis utk�n�

�esk� televize spustila speci�ln� str�nky k MS v ledn�m hokeji.�


Na adrese�[ www.mshokej.cz ] (ve skute�nosti na http://hokejzive.ct24.cz) bude�p�in�et aktu�ln� zpravodajstv�, v�sledky a statistiky, zaj�mavosti ze z�kulis� a program hokeje na �T. Nechyb� ani videogalerie.

Z�pasy��iv�m�ete�sledovat�na���T2 a repr�zy budou vys�l�ny na �T4 Sport.

Rozpis�hokejov�ch�po�ad� — skupiny:

p�tek 27. dubna 2007�

14:05 �T2 USA — Rakousko (PP, z�kladn� skupina)
15:10 �T4 Ukrajina — Finsko (PP, z�kladn� skupina)
18:00 �T2 B�lorusko — �ESKO (PP, z�kladn� skupina)
19:10 �T4 Rusko — D�nsko (PP, z�kladn� skupina)

sobota 28. dubna 2007
00:40 �T4 USA — Rakousko (Z, repr�za)
03:20 �T4 B�lorusko — �ESKO (Z, repr�za)
14:05 �T2 N�mecko — Kanada (PP, z�kladn� skupina)
14:10 �T4 �v�carsko — Loty�sko (PP, z�kladn� skupina)
18:05 �T2 Slovensko — Norsko (PP, z�kladn� skupina)
18:10 �T4 �v�dsko — It�lie (PP, z�kladn� skupina)

ned�le 29. dubna 2007
00:05 �T4 N�mecko — Kanada (Z, repr�za)
02:45 �T4 Slovensko — Norsko (Z, repr�za)
14:00 �T2 �ESKO — Rakousko (PP, z�kladn� skupina)
18:05 �T2 USA — B�lorusko (PP, z�kladn� skupina)

Pondělí 30. dubna 2007
01:20 �T4 �ESKO — Rakousko (Z, repr�za)
04:10 �T4 USA — B�lorusko (Z, repr�za)
14:05 �T2 Slovensko — N�mecko (PP, z�kladn� skupina)
18:10 �T4 Kanada — Norsko (PP, z�kladn� skupina)
19:20 �T2 Loty�sko — �v�dsko (Z, z�kladn� skupina)

�ter� 1. května 2007
00:00 �T4 Slovensko — N�mecko (Z, repr�za)
02:40 �T4 Loty�sko — �v�dsko (Z, repr�za)
04:20 �T4 Kanada — Norsko (Z, repr�za)
18:00 �T2 �ESKO — USA (PP, z�kladn� skupina)
18:10 �T4 Finsko — Rusko (PP, z�kladn� skupina)

Středa 2. května 2007
00:15 �T4 �ESKO — USA (Z, repr�za)
14:10 �T4 It�lie — Loty�sko (PP, z�kladn� skupina)
18:05 �T2 Kanada — Slovensko (PP, z�kladn� skupina)
18:10 �T4 �v�dsko — �v�carsko (PP, z�kladn� skupina)

čtvrtek 3. května 2007
00:00 �T4 Kanada — Slovensko (Z, repr�za)�

kyk | Pátek, 27. dubna 2007, 14:50 | | [ �T a MS v hokeji + rozpis utk�n�] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: