Neděle, 29. dubna 2007
Pat a Mat Reloaded

Aje��ci zase na sc�n�.

Kdo m�te r�di postavi�ky Pata a Mata ze seri�lu A je to!,�m�te p��le�itost od pond�lka 30.4. ve ve�ern��ku. Pro star�� a pokro�il�: za��n� ve t�i�tvrt� na sedm!

Kdo nebude moci,�nebo�jednodu�e�nechce��ekat,�m�e�n�kter�(?v�echny?)��shl�dnout na internetov�m port�le [ youtube ]

kyk | Neděle, 29. dubna 2007, 8:06 | | [ Pat a Mat Reloaded] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: