čtvrtek, 17. května 2007
Mobiln� video - 3gp

odkazy pro sta�en�softu pro p�ehr�v�n� mobiln�ho videa

Na [�forum.kyk.cz ] bylo p�id�no n�kolik odkaz� pro p�ehr�v�n� a konverzi mobiln�ho videa.

Tak�jsou�tyto�odkazy�dostupn�v�sekci� Mobil=>�Xt�hnut�

kyk | čtvrtek, 17. května 2007, 12:23 | | [ Mobiln� video - 3gp] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: