Pondělí, 1. října 2007
Nov� vychyt�vky prohl�e�e Opera

V�voj��i zamakali a dal�� verze p�inese n�kolik zaj�mav�ch funkc�

Prvn� je tzv. fulltext history search, kdy se p�i zad�v�n� slova do adresn�ho ��dku Opera pokou�� naj�t ve sv� historii tento text. ten pak, pokud je hled�n� �sp�n�, vyp�e spolu s adresou a ��st� textu okolo, mezi ostatn� adresy v historii Opery.

Ot�zkou je jak tuto vlastnost, kdy opera hled� p�i zad�v�n� (as-you-type), p�ijmou u�ivatel� slab��ch stroj�. Zpomalen� prohl�e�e p�i vyhled�v�n� v indexu bude citeln�.

Druhou, zaj�mavou vychyt�vkou, je vylep�en� p�ep�n�n� mezi otev�en�mi okny. Dosud se zobrazily p�i pou�it� Ctrl+Tab titulky otev�en�ch str�nek, nyn� k nim p�ibylo i n�hledov� ok�nko. Vyu�iteln� p�edev��m, pokud m�te v��n� pootv�r�no 20 oken prohl�e�e jako j�...

T�et� (ale to jsem asi objevil Ameriku) funkcionalitu m�ete otestovat po stla�en� kl�ves Alt+kurzor vpravo nap�. na st�nce:
[http://www.czilla.cz/produkty/firefox/] nebo [http://my.opera.com/desktopteam/blog/] Na to se d� ��ct jen "Good work!"

Co je p��jemn�, je velikost instala�n�ho souboru Opery, kter� se st�le dr�� pod 5MB. Zvlṻ k tomu, co po instalaci Opera nab�z�. A bez roz���en�.

Aktu�ln� testovac� build (instalujte mimo sou�asn� instala�n� adres�� va�� stabiln� verze) je ke sta�en� na adrese [http://my.opera.com/desktopteam/blog/]

Je�t� dod�lat tu podporu javascriptu...

kyk | Pondělí, 1. října 2007, 23:46 | | [ Nov� vychyt�vky prohl�e�e Opera] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: