Pondělí, 22. října 2007
Jsem nikdo

Jsem st�n...

...kter� se zjev� a zase zmiz�
Jsem v�tr a d鹻
Jsem sm�ch i pl��
Jsem ticho a strach
Jsem chlad

Jsem denn�m sv�tlem
Jsem vodou
Jsem pocit,
�e t� n�kdo pozoruje
Jsem zvl�tn� mr�z,
co ti te� b�h� po z�dech�

Jsem p�r
jedni�ek
nul

Neuchopiteln�

kyk | Pondělí, 22. října 2007, 18:45 | | [ Jsem nikdo] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: