Středa, 29. července 2009
� ��ko, sbohem z DVBT

T�m, kter�m se je�t� nedoneslo. Hudebn� stanice ��ko se k 1.8.2009 stahuje z pozemn�ho terestrick�ho digit�ln�ho vys�l�n� DVBT.


Alespo� že zachytit jeho vys�l�n� nebude takov� probl�m.

Vys�lat bude nad�le na satelitu Astra, Czechlink, Skylink a DIGI TV
je v programov� nab�dce�na kabelu v�t�iny poskytovatel�,
p�es IPTV,
a samoz�ejm� tak� p�es stream p��mo z internetov�ch str�nek na Ocko TV — live stream Ocko.

Jak naladit viz: jak naladit tv ocko

Do digit�lu se vr�t�a� telef�nika O2 zapracuje na multiplexu 4, kter� pokr�v� teprve �tvrtinu populace, co� je �alostn� m�lo. A že se do toho moc nehrne, bude to trvat asi dost dlouho rok, mo�n� d�le.

kyk | Středa, 29. července 2009, 1:35 | | [ � ��ko, sbohem z DVBT] Sd�let 


Komentáře



Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: