Středa, 19. srpna 2009
Google images - nov� dopl�ky

Slu�ba Obr�zky Google nab�z� nyn� podrobn�j�� vyhled�v�n� obr�zk�

Hled�n� obr�zk� pomoc� obl�ben�ho vyhled�va�e je te� jednodu���, mimo funkc�, kdy si mohl u�ivatel vybrat barevnou preferenci a typ obr�zku (klipart, fotografie, kresbu aj.) nyn� p�in�� dal�� mal� vylep�en�.

T�m je mo�nost volby hled�n� velikosti obr�zku podle rozm�r� a tak� podle velikosti v megapixelech.

Uleh�� to pr�ci p�i hled�n� vhodn� fotografie nebo obr�zk� s vysok�m rozli�en�m.

Dal�� finkc� je tak� nab�dka souvisej�c�ho t�matu hled�n�. Nap�. pro hled�n� obr�zku "kormidlo" nab�dne aplikace tak� hled�n� obr�zku "kotva".

google-images-more

kyk | Středa, 19. srpna 2009, 10:58 | | [ Google images - nov� dopl�ky] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: