Pátek, 11. září 2009
Faebook Lite v �e�tin�?

Vydr�te d�ti, kdo� chce vyzkou�et light verzi Facebooku, p�epn�te do angli�tiny a hut� na Facebook Lite!


�e�tinu zat�m nepodporuje...

kyk | Pátek, 11. září 2009, 15:57 | | [ Faebook Lite v �e�tin�?] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: