Středa, 30. září 2009
��ko DVB-T Reloaded

ocko� Kdy� jsem lkal p�ed �tvrt rokem v � ��ko, sbohem z DVBT, netu�il jsem že se situace tak rychle zm�n�. A ejhle, od 1.10.2009 zase nalad�me na pozemn�m digit�lu stanici ��ko.

Douf�m, že se nezdr�� dal�� dostavba multiplexu CDG, nebo n�m zase z digisign�lu zmiz�.
To by pak byla tato stanice jako chytr� hor�kyn� - digit�ln�-nedigit�ln�, dostupn�-nedostupn�.

 


kyk | Středa, 30. září 2009, 10:41 | | [ ��ko DVB-T Reloaded] Sd�let 


Komentáře

(Kyk - Mail - WWW)
Das ist kein Kunst Kunst sein ;)

(LiborK - Mail - WWW)
N�jak si na tom o�ku zakl�d�. kdyby si rad�ji d�lal n�co u�ite�n�ho ne� �u�el na bednu. :-)Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: