Středa, 13. ledna 2010
Vylep�en� vyhled�v�n� p�es mobil nab�z� Google

Pot�ebujete zjistit um�st�n� nejbli���ho bankomatu? Pak naj�t nejbli��� fast food pro zahn�n� hladu? Sta�� pou��t sv�j mobiln� telefon a lok�ln� vyhled�v�n� na Google.

�Pro u�ivatele iPhone a Android telefon� m� Google p�ipraveno vylep�en� vyhled�v�n�.

Vzhled�v�n� firem na iPhone nebo Android telefonech je nyn� je�t� snadn�j��. 7.1. Google p�edstavil tzv. funkce "Near me out." (Bl�zko m�) Vzhled�va� vr�t� seznam m�stn�ch zaj�mavost�, v�etn� restaurac�, kav�ren a bar�, a tak� banky a bankomaty.

Na jin�ch telefonech mus�te j�t na Google a pak vybrat "Local" pro vyhled�n� firmy bl�zko v�s. D�ky tomu je rychl� a snadn� naj�t m�stn� podniky, bl�zko m�sta, kde pr�v� jste.

Tato slu�ba kombinuje v�sledkz Google Local Business Center a v�sledkz hled�n� v b�l�ch a �lut�ch str�nk�ch.

Up�ednost�ov�ny jsou samoz�ejm� v�sledky z GLBC. Tud� se vyplat� naj�t si chvilku �asu a vyplnit si tam formul�� pro p�id�n� sv� firmy.

Zdroj: Doug Williams

kyk | Středa, 13. ledna 2010, 14:03 | | [ Vylep�en� vyhled�v�n� p�es mobil nab�z� Google] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: