čtvrtek, 14. ledna 2010
P�eme hlavou dol� a zprava doleva

na Facebooku se�asi za�ne����it dal�� vychyt�vka a to psan� horizont�ln� a vertik�ln� obr�cen�m p�smem. Pomoc� http://www.revfad.com/flip.html�si m�ete obr�tit sv�j text a pou��t ho jako sv�j status.
Odzkou�eno i na Twitteru :)


kyk | čtvrtek, 14. ledna 2010, 17:00 | | [ P�eme hlavou dol� a zprava doleva] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: