úterý, 23. listopadu 2004
Gener�tor barevn�ch sh�mat

D�ky Pixymu, do jeho Gener�toru barevn�ch sch�mat p�ibyla mo�nost zadat z�klad v RGB ru�n�

D�ky Pixymu, do jeho Gener�toru barevn�ch sch�mat p�ibyla mo�nost zadat z�klad v RGB ru�n�.


Jeho Gener�tor barevn�ch sch�mat je dost u�ite�n� pom�cka k �prav� barevn�ch sch�mat webu. Je n�zornou pom�ckou k tomu aby si webmaster mohl(a) je�t� p�ed tvorbou designu zjistit, jak se budou j�m zvolen� barvy na str�nce spolu kombinovat. N�kter� kombinace barev opravdu mohou p�sobit na jinak dob�e technicky a obsahov� zpracovan� str�nce docela ru�iv�.


D�ky t�to pom�cce m�ete naj�t takovou sadu barev, kter� vyprodukuje lep�� celkov� dojem Va�� weebov� prezentace.

kyk | úterý, 23. listopadu 2004, 11:20 | | [ Gener�tor barevn�ch sh�mat] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: