úterý, 23. listopadu 2004
Jak ps�t wap - xhtml-mp (d�l�m na tom)

Kone�n� jsem za�al znovu pracovat na jednom ze sv�ch projekt�, pom�cce pro v�voj��e WAPov�ch prezentac�.

Po m�s�ci jsem kone�n� m�l chv�li �asu a chuti do pr�ce  a tak jsem za�al znovu d�lat na projektu Jakpsatwap .


V bl�zk� budoucnosti se m�ete do�kat na �vod do problematiky xhtml-mp, tedy mo�nost zobrazovat wapovou str�nku jako t�m�� plnohodnotn� web. V t�to chv�li jsou d�ny k dispozici pou��van� tagy(elementy) t�to mutace jazyka xhtml. Prewiew.


Budu se sna�it aby v nejbli��� dob� p�ibyl nejen popis ka�d�ho z element� a jednoduch� p��klady, ale i n�kolik �l�nk� zam��en�ch pr�v� na problematiku XHTML Mobile Profile 

kyk | úterý, 23. listopadu 2004, 11:22 | | [ Jak ps�t wap - xhtml-mp (d�l�m na tom)] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: