Pondělí, 6. prosince 2004
Co kdyby?

Melancholick� vzpom�nka na jedno �ivotn� obdob�.

Sed�m na n�dra�n� lavi�ce a sp�m. Zd� se mi sen... o �ivot�, o l�sce, p��telstv� a sv�dom�.


Ve snu p�em�l�m o tom, co by se stalo, kdybych na t� svoj� trati n�kde p�estoupi, jel po jin� kolejinebo vystoupil z rozjet�ho vlaku. Mo�n� bych poznal jin� lidi, l�sky, p��b�hy �ivota, nebo naopak v�echny a v�echno ztratil. Mohlo by se st�t, že by mi ujel i posledn� vlak.


Sny ale kon�� a j� se probudil. Ten m�j vlak pr�v� p�ijel.

kyk | Pondělí, 6. prosince 2004, 22:32 | | [ Co kdyby?] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: