Pondělí, 12. září 2011
Recept proti uhranut�

dovol�m si doporu�it:

Sm�chej panenskou okurku se s�rou a medem.
Sm�s vlo� do sklenice, o kterou se p�edt�m ot�ela �ern� ko�ka tam a zp�t.
Potom n�poj pomalu usrk�vej.
Z ko�ky z�skej co nejv�ce chlup�, ty spal v ohni z lipov�ho d�eva.
M�l bys s�lu �to�n�ka odvr�tit.

Nezku�en�m uhranut�m doporu�uji si tento n�poj nechat odborn� nam�chat od �amana �i zku�en�ho bylin��e.
Ko�ku snad zvl�dnete vy�esat sami.


kyk | Pondělí, 12. září 2011, 13:59 | | [ Recept proti uhranut�] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: