čtvrtek, 24. listopadu 2011
�esk� p��slov� trochu jinak - kolik jich d�te dohromady?

ceska prislovi


kyk | čtvrtek, 24. listopadu 2011, 8:26 | | [ �esk� p��slov� trochu jinak - kolik jich d�te dohromady?] Sd�let 


Komentáře

(kajulinek.s - Mail - WWW)
zdovolen�m, ta 13 není cosi o �ece, ale \"Kdy� se dva perou, t�et� se sm�je\" ... :))

P��slov� (Janka - Mail - WWW)
1. L�ska hory p�en��
2. Syt� hladov�mu nev���
3. Le� m� kr�tk� nohy
4. 100 x nic umo�ilo vola
5. Mluviti st��bro, ml�eti zlato
6. po bitv� ka�d� gener�l
7. co oko nevid�, srdce nebol�
8. rann� pt��e d�l dosk��e
9. tak dlouho se chod� se d�b�nem pro vodu, a� se ucho utrhne
10. bez pen�z do hospody nelez
11. mezi slep�mi jednook� kr�l
12. kam �ert nem�e, tam po�le �enskou
13. 2x do stejn� �eky nevstoup�
14. r�no moud�ej�� ve�era
15. tich� voda b�ehy mele
16. darovan�mu koni na zuby nehle�
17. koho chleba j�, toho p�se� zp�vej

Dana (Kyk - Mail - WWW)
2 - syt� hladov�mu nev���
6 - po bitv� ka�d� gener�l
7 - co o�i nevid�...
9 - tak dlouho se chod� pro vodu, a� se ucho utrhne

Sm�la (Dana - Mail - WWW)
U� nad t�m sed�m dost dlouho, ale co znamen� 2,6,7,9, 12 nev�m po��d :-(

(Marie - Mail - WWW)
Ne 15 je tich� voda b�ehy mele...

( - Mail - WWW)
15. a� napr�� a uschne

(Kyk - Mail - WWW)
Koho chleba j�... d�l u� to zn�te

(Jan - Mail - WWW)
Tak u� vim :) a co ta 17 ?

(Jan - Mail - WWW)
A 13 ? P��p. 15... :)

(Kyk - Mail - WWW)
Stokrat nic umori(lo) vola :-)

(Dan - Mail - WWW)
A co je 4?

3 (Kyk - Mail - WWW)
3 - Le� m� kr�tk� nohy

( - Mail - WWW)
To je skv�l�)
Dala jsem 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 a 15.

Ty zbyl� jsou mi z�hadou. Fakt v�born�:)Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: