úterý, 28. prosince 2004
Jak ps�t wap

Pr�ce stoj� a chu� do pr�ce ��dn�.

U� hezk�ch p�r dn� je hotov� kompletn� p�ehled element� xhtml-mp na jakpsatwap.kvalitne.cz. Jen�e není chu� a n�lada dokopat se k dal�� pr�ci, n�jak se mi nechce p�ekl�dat specifikaci jazyka, dokument je dost obs�hl� a sam� technick� term�n; nav�c p��tulka m� �e�i o tom, že bych se m�l sp�e v�novat j� ne� po��ta�i.


Bude to trvat n�jak� ten den, ne� se vzchop�m a vrhnu se na to. Pros�m o trp�livost.

kyk | úterý, 28. prosince 2004, 11:11 | | [ Jak ps�t wap] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: