Středa, 29. prosince 2004
Rekord v po�tu u�ivatel�

25. prosince p�ekonala n�v�t�vnost m� osobn� str�nky ve�ker� o�ek�v�n�.

25. prosince se dostalo na webovou verzi m�  osobn� str�nky dle statistiky Toplist 1.205 n�v�t�vn�k�. Celkem bylo shl�dnuto 8.532 str�nek.

Trochu po�t�:


za 1 hodinu 50  n�v�t�vn�k� a 355 shl�dnut�ch str�nek.

za 1 minutu 0.8 n�v�t�vn�k� a 5.9 shl�dnut�ch str�nek.

Nejv�ce lid� p�i�lo
jako obvykle ze Seznamu, nej�ast�j�� dotaz byl " polyfonn� melodie" a r�zn� variace tohoto v�razu.
Nej�ast�j�� dom�nou byla jako
obvykle .cz, n�sledovan� .sk. N�v�t�vnost stoupala plynule od r�na, vrcholy byly
okolo 13. a 20. hodiny


Co z toho vypl�v�? Pravd�podobn� hodn� u�ivatel� na�lo pod strome�kem nov�
telefon, vzhledem k po�tu u�ivatel� mobil� v �R u� druh�, tentokr�t ji� s
barevn�m displejem, podporuj�c� v�cehlas� melodie.

kyk | Středa, 29. prosince 2004, 8:04 | | [ Rekord v po�tu u�ivatel�] Sd�let 


Komentáře

re:Pozor: statistiky jsou zkreslen� (Kyk - Mail - WWW)
Rozumim, tady jde o uhel pohledu, zda jsou statistiky zkreslene. PMSN 30 minut na jedne strance stravi malokdo. Pokud se behem dne, za hodinu dve vrati (nebo jde o reload), myslim ze je korektni, pricist to jako novou navstevu.
BTW co(jaka) je standardni metodika?

Pozor: statistiky jsou zkreslen� (DarkMaster - Mail - WWW)
Toplist ti d�v� v�t�inou zkreslen� statistiky. Pou��v� toti� jinou metodiku a ka�d�ho n�v�t�vn�ka po��t� 1x za 30 minut jako nov�ho n�v�t�vn�ka. To se standardn� ned�l�. Skute�n� po�et n�v�t�vn�k� m�e b�t ni���.Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: