úterý, 4. ledna 2005
Nov� mobil (z mailu)

Sv�tov� proslul� zna�ka mobiln�ch telefon� NOKIA po �sp�n� f�zi s rusk�m v�robcem kvalitn�ch kinematograf� KIEV, uv�d� na trh nov� model mobiln�ho telefonu se zabudovan�m fotoapar�tem typ: NOKIEV 0007.

Tento zbrusu nov� kousek disponuje kvalitn�m 3 D displejem s v�ce ne� 99 000 barvami.
Samoz�ejmost� je GPRS, SMS, MMS, SSM , JAWA, FBI a KGB . Za zm�nku stoj� samoz�ejm� ji� zmi�ovan� fotoapar�t . Se sv�mi 4,1 megapixely je absolutn� bezkonkuren�n� dopln�k tohoto mobilu. Uz�v�rka pracuje s rychlost� a� 1 / 8 000 sekundy a s vestav�nou pam�t� max. na 36 sn�mk�.
Podle v�ech p�edpoklad�, se tento model bude velice dob�e prod�vat i p�es svoji nezvykle vysokou cenu 16 000 korun a 35 rubl�.


Novy_mobil

kyk | úterý, 4. ledna 2005, 11:25 | | [ Nov� mobil (z mailu)] Sd�let 


Komentáře

Re: Tak to je hust��� (Kyk - Mail - WWW)
Dle vyj�d�en� tiskov�ho mluv��ho se m�eme v bl�zk� dob� do�kat i 3Mpx modelu s podporou EDGE.

Tak to je hust��� (cz.com - Mail - WWW)
Jako mal� jsem cht�l mobil s fot�kem ale takhle jsem nep�emy�lel d� se tato verze po��dit i s digit�ln�m fot�kem???Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: