Středa, 16. února 2005
Slovensk� Orange chce p�ev�lcovat slovensk� Telecom

a to za pou�it� levn�j��ch tarif� a nejv�t��ho mobilu.

Celý příspěvek

kyk | Středa, 16. února 2005, 15:29 | Komentáře (0) | [ Slovensk� Orange chce p�ev�lcovat slovensk� Telecom] Sd�let 

Pondělí, 14. února 2005
Slu�nost na internetu nebo oby�ejn� z�vist? Aktualizov�no

aneb "Pro� jsem zru�il wap vzkazn�k"

Celý příspěvek

kyk | Pondělí, 14. února 2005, 10:34 | Komentáře (3) | [ Slu�nost na internetu nebo oby�ejn� z�vist? Aktualizov�no] Sd�let 

Středa, 9. února 2005
Mezin�rodn� znak man�elstv� - z mailu

Tenhle obr�zek si vylep�m na dve�e do v�e o�� a� v�m do �eho lezu.

Celý příspěvek

kyk | Středa, 9. února 2005, 9:39 | Komentáře (5) | [ Mezin�rodn� znak man�elstv� - z mailu] Sd�let 

D� se je�t� n��emu v��it?

Zdroj: Ceskenoviny.cz Rostislav Rod, kter� �dajn� p�j�il premi�rovi 900.000 korun, se z�ejm� l��il �i st�le l��� v jihlavsk� psychiatrick� l��ebn�.

Celý příspěvek

kyk | Středa, 9. února 2005, 8:33 | Komentáře (0) | [ D� se je�t� n��emu v��it?] Sd�let 

úterý, 8. února 2005
V�t�� je lep�� aneb Jablotron boduje

Zdroj: CNN a �esk� m�dia
�esk� spole�nost Jablotron zabodovala se sv�m nov�m v�robkem – stoln�m mobilem ur�en�m pro s�t� GSM.

Celý příspěvek

kyk | úterý, 8. února 2005, 12:31 | Komentáře (0) | [ V�t�� je lep�� aneb Jablotron boduje] Sd�let 

PETICE ZA ODVOL�N� P�EDSEDY VL�DY STANISLAVA GROSSE Z FUNKCE

P�iojuji se k podpo�e petice za odvol�n� Stanislava Grosse z funkce premi�ra �R.

Celý příspěvek

kyk | úterý, 8. února 2005, 7:33 | Komentáře (2) | [ PETICE ZA ODVOL�N� P�EDSEDY VL�DY STANISLAVA GROSSE Z FUNKCE] Sd�let