Pondělí, 26. března 2007
Kate�ina Neumannov�

Chcete v�d�t kdo je otcem Lucinky?

Celý příspěvek

kyk | Pondělí, 26. března 2007, 14:10 | Komentáře (0) | [ Kate�ina Neumannov�] Sd�let 

Pátek, 23. března 2007
Barbariana

Sta� se kr�lovnou bojovnic

Celý příspěvek

kyk | Pátek, 23. března 2007, 3:10 | Komentáře (0) | [ Barbariana] Sd�let 

Neděle, 18. března 2007
Mobilring reloaded? II

ale ne...

Celý příspěvek

kyk | Neděle, 18. března 2007, 12:54 | Komentáře (0) | [ Mobilring reloaded? II] Sd�let 

Pátek, 9. března 2007
Proc miluju Windows?

Reakce na clanek na Lupe

Celý příspěvek

kyk | Pátek, 9. března 2007, 8:38 | Komentáře (0) | [ Proc miluju Windows?] Sd�let 

čtvrtek, 8. března 2007
Mobilring reloaded?


Dnes mi v RSS �te�ce p�ist�l feed s p�kn�m n�zvem "Porn Manager 2" , ale�co�je�zaj�mav�j��,�jeho�zdrojem�je�mobilring.cz.

�e by se chystal n�vrat mobiln�ho�port�lku�kter�si�d�val�za�c�l�ukazovat�cestu,�kterou�ostatn�n�sleduj�?�(...jeden kruh vl�dne v�em...)�?�

Jak�musi�pohybu�v�k�du�mobilringu�nasv�d�uje�i�[ c�l�odkazu�feedu�]�

kyk | čtvrtek, 8. března 2007, 23:20 | Komentáře (0) | [ Mobilring reloaded?] Sd�let 

Neděle, 4. března 2007
Shutdown day

Den bez PC

Celý příspěvek

kyk | Neděle, 4. března 2007, 22:42 | Komentáře (0) | [ Shutdown day] Sd�let 

Chuck Norris

Pravda o Chuck Norris-ovi

Celý příspěvek

kyk | Neděle, 4. března 2007, 15:47 | Komentáře (1) | [ Chuck Norris] Sd�let