Pátek, 22. dubna 2005
Google slav� Den Zem�

Dnes se op�t vy��dili grafici vyhled�vac�ho port�lu google.

jak u� bylo ps�no d��ve, "v�stavka" je �asov� omezen� a tak kdo bude ��st tento spot po 22. dubnu, bude m�t sm�lu.


[archivni link] a origin�l na serveru [google.com]


google-earthday


N�co o Dni Zem�:


zdroj: [fskatamaran.aston.cz]Den Zem� poprv� oslavili p�ed 30 lety ameri�t� studenti. Akce Earth Day se v roce 1970 z��astnilo na dvacet milion� ob�an� USA. Od roku 1990 slav�me Den Zem� i u n�s v �esk� republice. V leto�n�m roce se o�ek�v�, že se do oslav zapoj� 500 milion� lid� z cel�ho kontinentu. Po cel�m sv�t� v�etn� na�� republiky budou prob�hat v tyto dny akce u p��le�itosti tohoto sv�tku. Lid� budou spole�n� s�zet stromy, �istit potoky, ukl�zet p��rodu, budou podnikat p�� �i cyklistick� v�lety, po��dat koncerty a r�zn� p�edstaven�, budou se prom�tat filmy s ekologickou t�matikou, zorganizuj� se nejr�zn�j�� p�edn�ky, konference �i diskusn� krou�ky, prob�hnou ekojarmarky a happeningy,bude vyhl�eno spousta sout�� a her pro d�ti atd.


V�ce o Dni Zem� nap�. p�es [Seznam.cz] (CJ) nebo [google.com] (AJ)

kyk | Pátek, 22. dubna 2005, 10:11 | | [ Google slav� Den Zem�] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: