Středa, 16. září 2009
�SSD s komunisty ve vl�d�

Jistoty a propaganda
To není vtip, takov� mo�nost re�ln� hroz�.Celý příspěvek

kyk | Středa, 16. září 2009, 9:41 | Komentáře (0) | [ �SSD s komunisty ve vl�d�] Sd�let 

čtvrtek, 10. září 2009
Nov� taktika t�lib�nc�

my jsme ti hodn�?

Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 10. září 2009, 10:03 | Komentáře (0) | [ Nov� taktika t�lib�nc�] Sd�let 

Středa, 9. září 2009
��na za��n� bojovat proti hudebn�mu pir�tstv�

Cesta není ale zvolen� p��li� ��astn�. M�ou nastat t�i sc�n��e...

Celý příspěvek

kyk | Středa, 9. září 2009, 9:43 | Komentáře (0) | [ ��na za��n� bojovat proti hudebn�mu pir�tstv�] Sd�let 

Středa, 26. srpna 2009
Rapid share, Mininova, The Pirate Bay

Jak� bude jejich osud? M�eme se do�kat blokov�n� na n�rodn� �rovni nebo ze strany ISP, nebo p�ijde samoregulace?

Celý příspěvek

kyk | Středa, 26. srpna 2009, 21:45 | Komentáře (0) | [ Rapid share, Mininova, The Pirate Bay] Sd�let 

Středa, 29. července 2009
M� hejtman ch�ipku?

Podle toho co pov�d�, asi jo. P�ed t�dnem tvrdil že není pot�eba n�kup vakc�n a tento t�den u� hygienici upou�t�j� od
aktivn�ho boje�za zabr�n�n� jej�ho roz���en�.

Celý příspěvek

kyk | Středa, 29. července 2009, 12:11 | Komentáře (0) | [ M� hejtman ch�ipku?] Sd�let 

čtvrtek, 13. listopadu 2008
Ukrajina v EU?

Европе важно иметь Украину своим членом - "It's important for EU to see Ukraine as its member"

Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 13. listopadu 2008, 5:53 | Komentáře (0) | [ Ukrajina v EU?] Sd�let 

Neděle, 21. října 2007
Jak si ne-naj�t pr�ci (2)

V�b�r zam�stnavatele a pozice, po�adavky uchaze�e a nab�dka zam�stnavatele

Celý příspěvek

kyk | Neděle, 21. října 2007, 13:58 | Komentáře (0) | [ Jak si ne-naj�t pr�ci (2)] Sd�let 

Kyber-smet�

zaka�te Komentáře

Celý příspěvek

kyk | Neděle, 21. října 2007, 12:16 | Komentáře (0) | [ Kyber-smet� ] Sd�let 

�patn� zpr�va pro hudebn� vydavatelstv�

Prodej hudby online roste, a bude h��...

Celý příspěvek

kyk | Neděle, 21. října 2007, 11:35 | Komentáře (0) | [ �patn� zpr�va pro hudebn� vydavatelstv�] Sd�let 

Středa, 12. září 2007
Pro� pou��v�m Operu

Diskus� na toto t�ma se v posledn� dob� objevilo dost a m� ned� ne� na n� reagovat.

Celý příspěvek

kyk | Středa, 12. září 2007, 8:20 | Komentáře (0) | [ Pro� pou��v�m Operu] Sd�let