Neděle, 18. března 2007
Mobilring reloaded? II

ale ne...

P�ed �asem jsem se zm�nil o pohybu na stopl�m projektu Mobilringu. Zaj�malo mne, s ��m p�ijdou auto�i, a dnes je v�e jasn�.

 

Star�nov�[�Mobilring.cz�] p�evl�kl�kab�t�spolu�se�zm�nou�majitele,�kter�m�se�stal�mlad�mu���z Brna.

Nov�mobilring,�jeho��RS�je�zalo�eno�na�RS�Joomla!,�n�s�nebude�informovat�o�z�sadn�ch�v�cech�v�oblasti�'nejen'�telekomunikac�,�jeho�zam��en�m�budou�

recenze�her�na�mobiln�telefony�a�t�mata�s�t�m�souvisej�c�.�

Jen�jsem�zv�dav,�zda�psan� o N-Gage,�je��skoro�nikdo�v��esku�nepou��v�, bude m�t v�bec n�jak� ohlas.

kyk | Neděle, 18. března 2007, 12:54 | | [ Mobilring reloaded? II] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: