úterý, 21. srpna 2007
Nov� design �T

��t��ko m�n� vizu�ln� styl sv�ch program�

bude se jednat o sjednocen� stylu pro v�ehny kan�ly, budou se m�n�t zn�lky, p�ed�ly, upout�vky na po�ady a v�bec cel� vn�j�� prezentace �esk� televize.

Ka�d� kan�l dostane svou barvu. Jedni�ka bude �erven�, Dvojka �lut�, sportovn� kan�l z�stane v zelen�ch t�nech a temn�j�� odst�n �erven� si obl�kne zpravodajsk� 24.�Bude se tak� animovat logo v rohu obrazovky. je to jeden z dost ru�iv�ch element� p�i sledov�n�, ale jak to vzpad�, je to trend, tohle u� zavedla�televize Prima.

Dnes�(21.8.)�odpoledne bude projekce pro novin��e, v�ce informac� �ekejte na [ http://www.ceskatelevize.cz/press/ ], pokud chcete p�edb�n� vidět, jak to bude vypadat, mrkn�te na �l�nek na [ �esk�m�rozhlasu�].

kyk | úterý, 21. srpna 2007, 10:08 | | [ Nov� design �T] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: