čtvrtek, 2. prosince 2004
Bolav� z�da

"Ach jo, to m� zase bol� z�da." St�nosti podobn�ho typu sly��me neust�le od sv�ch koleg� v zam�stn�n� a ve �kole od student� i u�itel�. Je�t� v�era jste se c�tili fajn, ale dnes se ta bolest u� prost� ned� sn�st.

Nebudu se ���it o tom, co jsem si s nimi vytrp�l j� ale mohu doporu�it p�r adres, kter� v�m mohou pomoci s probl�my tohoto charakteru.


>Server o bolestech zad<

>P��ru�ka cvi�en� <

>krk, hrudn�k a bedra <

>Kosmodisk rad�<

pod�vejte se na obr�zek, jak sed�te vy?
jaksedet

kyk | čtvrtek, 2. prosince 2004, 22:46 | | [ Bolav� z�da] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: