čtvrtek, 2. září 2010
Mělnické vinobraní 2010

Leto�n� ro�n�k M�lnick�ho vinobran� prob�hne od p�tku 17. do ned�le 19. z���.

Pr�b�n� aktualizov�no tak� na Facebooku ve skupin� Mělnické vinobraní
Program na mobilu na adrese vino10.wirenode.mobi
Vinobran� na lodi
Na Mělnické vinobraní historick�m vlakem
- Jizdn� ��d v PDF

Vstupn�:
D�ti do 6 let, ob�an� nad 70 let a dr�itel� ZTP zdarma
D�ti do 12 let vstupn� na 3 dny 5 0 K�
Dosp�l� a d�ti od 12 let vstupn� na 3 dny 200 K�
Vratn� vstupenka (�asov� omezen� na 1 hod.) 200 K�

Program M�lnick�ho vinobran�

P�tek 17. září 2010

Hlavn� Sc�na

 • 14.00 Za��tek slavnosti Vinobran�
 • 15.00 Zah�jen� slavnosti Vinobran�
 • 15.15 P��pitek starosty a z�stupce cechu �esk�ch vina��
 • 15.25 Folimanka Blues
 • 16.25 P��pitek s veden�m Radia Beat
 • 16.30 – 24.00 Koncert ze S�n� sl�vy Radia Beat
 • 16.30 Blue Effect
 • 18.00 Michal Prokop & Framus Five
 • 19.30 Michal Pavl��ek se skupinou a vokalisty
 • 21.00 Ale� Brichta & ABband
 • 22.30 Visac� Z�mek
 • 00.00 Coda
 • 00.10 Konec prvn�ho dne Vinobran�

Folk a country • Fibichova

 • 19:00 Country b�l

Staro�esk� jarmark u MKD

 • 15:00 Cestom�nie (Plecha a Neplecha)
 • 16:00 �vejkovy man�vry
 • 17:00 �vejk�v pr�vod m�stem
 • 17:30 Na beskydsk� vesnici
 • 18:30 Tajemstv� st��brn�ho pl�tna
 • 19:30 Ba�a a Kal�b�f n�n� beat
 • 21:30 Steamboat Stompers (dixie)
 • 23:00 Nejenbluses

Sobota 18. září 2010

Hlavn� Sc�na

 • 09:00 Zah�jen� druh�ho dne Vinobran�
 • 09.05 Jaro�ovci a Jaro���ek
 • 10.15 Janis Joplin Revival Band
 • 11.30 Lubo� Posp�il s kapelou 5p
 • 13.00 Petr Kol�� s kapelou
 • 14.30 Turbo
 • 16.00 Kamil St�ihavka a kapela Leaders
 • 17.30 Michal David se skupinou
 • 19.00 Pr�vod Karla IV.
 • 20.00 Historick� te�ka za kr�lovsk�m p��pitkem, Turnaje a hry
 • 20.45 Oh�ostroj
 • 21:00 Olympic
 • 22:30 Peter Paul (SK) & Queenmania
 • 00:00 Brouci – Beatles Revival
 • 01.30 UMP
 • 02.40 Konec druh�ho dne Vinobran�

Folk a country • Fibichova

 • 10:00 Trativod
 • 11:20 A.S.M.
 • 12:40 Modrotisk
 • 14:00 Funny Fellows
 • 15:20 Blue Brothers
 • 16:40 Pavel Bobek a Malina band
 • 18:00 ��blovi soustru�n�ci
 • 19:20 Fe��ci
 • 21:00 Country b�l

Historick� sc�na

 • 10.00 �ongl�rsk� vystoupen� kejkl��e P�py
 • 10.30 Dobov� hudba – Arcus
 • 11.00 P�� turnajov� kl�n� pro oslavu kr�sn� pan�
 • 12.00 Loutkov� divadlo – Slun��ko Neratovice
 • 12.30 Dobov� tance – Ambrosia
 • 13.00 �ongl�rsk� vystoupen� kejkl��e P�py
 • 13.30 Skupina historick�ho �ermu – V�tkovci
 • 14.00 Loutkov� divadlo – Arcus
 • 14.30 Dobov� tance – Ambrosia
 • 15.00 Dobov� hudba – Arcus
 • 15.30 P�� turnajov� kl�n� pro oslavu kr�sn� pan�
 • 16.30 �ongl�rsk� vystoupen� kejkl��e P�py
 • 17.00 Dobov� hudba – Arcus
 • 17.30 Loutkov� divadlo – Slun��ko Neratovice

Staro�esk� jarmark u MKD

 • 10:00 O �erven� Karkulce
 • 11:00 Milena Soukupov� a Hawaj Melody
 • 12:30 Docuku (folkrockbeat)
 • 14:00 Patrola �lapeto
 • 15:15 ��pkov� R�enka (marionety)
 • 16:30 Hodina zp�v�n� (J. Uhl��)
 • 17:45 �ert a K��a (J. P�eu�il!)
 • 19:00 �ansony
 • 21:00 Melody Makers a sestry Havelkovy
 • 23:00 Shannon irish music
 • 24:00 Blues Experience

Ned�le 19. září 2010

Hlavn� Sc�na

 • 09:00 Zah�jen� t�et�ho dne Vinobran�
 • 09.05 M�lni�anka Franti�ka ��astn�ho
 • 10.00 Los Rumberos En Grande
 • 11.15 K2
 • 12.30 Eva Pilarov� s kapelou V�ta Fialy
 • 14.00 �esk� Srdce
 • 15.30 Ond�ej Hejma s kapelou �lut� Pes
 • 17.00 Xxl Rock And Roll
 • 18.10 Konec t�et�ho dne Vinobran�

Folk a country • Fibichova

 • 10:00 Grasshopers Liberec
 • 11:30 Johny Cash Revival
 • 13:00 Pavl�na J�ov� a p��tel�
 • 14:30 Oskar Petr a Jirka Vopava

Historick� sc�na

 • 10.00 �ongl�rsk� vystoupen� kejkl��e P�py
 • 10.30 Dobov� tance – Ambrosia
 • 11.00 Dobov� hudba – Arcus
 • 11.30 Skupina historick�ho �ermu Rego – Vodnick� poh�dka
 • 12.00 Loutkov� divadlo – Pe��n
 • 12.30 Dobov� tance – Ambrosia
 • 13.00 Skupina historicko-sc�nick�ho �ermu - Armatus
 • 13.30 �ongl�rsk� vystoupen� kejkl��e P�py
 • 14.00 Dobov� hudba – Arcus
 • 14.30 P�� turnajov� kl�n� pro oslavu kr�sn� pan�
 • 15.30 Loutkov� divadlo – Pe��n

Staro�esk� jarmark u MKD

 • 10:00 Krabi�kov� poh�dka, O kohoutkovi a slepi�ce
 • 11:00 Pod�ipsk� �es�ov� kvintet
 • 12:30 �mrncovn� veselice
 • 14:00 �echodecho - Maxim Turbulenc
 • 15:30 O �erven� Karkulce
 • 16:30 Ha�lerky - Na star�ch z�meck�ch schodech


Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 2. září 2010, 8:53 | Komentáře (2) | [ Mělnické vinobraní 2010] Sd�let