Středa, 30. září 2009
��ko DVB-T Reloaded

ocko� Kdy� jsem lkal p�ed �tvrt rokem v � ��ko, sbohem z DVBT, netu�il jsem že se situace tak rychle zm�n�. A ejhle, od 1.10.2009 zase nalad�me na pozemn�m digit�lu stanici ��ko.

Douf�m, že se nezdr�� dal�� dostavba multiplexu CDG, nebo n�m zase z digisign�lu zmiz�.
To by pak byla tato stanice jako chytr� hor�kyn� - digit�ln�-nedigit�ln�, dostupn�-nedostupn�.

 Celý příspěvek

kyk | Středa, 30. září 2009, 10:41 | Komentáře (2) | [ ��ko DVB-T Reloaded] Sd�let 

Pátek, 18. září 2009
��nsko - anglick� slovn�k

chinese-english-vocabulary

Celý příspěvek

kyk | Pátek, 18. září 2009, 12:32 | Komentáře (0) | [ ��nsko - anglick� slovn�k] Sd�let 

Středa, 16. září 2009
�SSD s komunisty ve vl�d�

Jistoty a propaganda
To není vtip, takov� mo�nost re�ln� hroz�.Celý příspěvek

kyk | Středa, 16. září 2009, 9:41 | Komentáře (0) | [ �SSD s komunisty ve vl�d�] Sd�let 

Pátek, 11. září 2009
Faebook Lite v �e�tin�?

Vydr�te d�ti, kdo� chce vyzkou�et light verzi Facebooku, p�epn�te do angli�tiny a hut� na Facebook Lite!Celý příspěvek

kyk | Pátek, 11. září 2009, 15:57 | Komentáře (0) | [ Faebook Lite v �e�tin�?] Sd�let 

čtvrtek, 10. září 2009
Nov� taktika t�lib�nc�

my jsme ti hodn�?

Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 10. září 2009, 10:03 | Komentáře (0) | [ Nov� taktika t�lib�nc�] Sd�let 

Středa, 9. září 2009
Z ulice: "Jak se pap�rov� zbavit star�ho auta?"

"Nechej ho p�epsat na n�koho, koho nem� r�d."Celý příspěvek

kyk | Středa, 9. září 2009, 13:41 | Komentáře (0) | [ Z ulice: "Jak se pap�rov� zbavit star�ho auta?"] Sd�let 

��na za��n� bojovat proti hudebn�mu pir�tstv�

Cesta není ale zvolen� p��li� ��astn�. M�ou nastat t�i sc�n��e...

Celý příspěvek

kyk | Středa, 9. září 2009, 9:43 | Komentáře (0) | [ ��na za��n� bojovat proti hudebn�mu pir�tstv�] Sd�let