čtvrtek, 30. prosince 2004
Tak u� to fach� :-)


Test blogovaci aplikace z mobiln�ho telefonu

—-
This post was made with a trial version of BlogPlanet, a photo blog client for mobile phones. For more information visit www.blogplanet.net
.

kyk | čtvrtek, 30. prosince 2004, 7:42 | Komentáře (0) | [ Tak u� to fach� :-)] Sd�let 

Středa, 29. prosince 2004
Rekord v po�tu u�ivatel�

25. prosince p�ekonala n�v�t�vnost m� osobn� str�nky ve�ker� o�ek�v�n�.

Celý příspěvek

kyk | Středa, 29. prosince 2004, 8:04 | Komentáře (2) | [ Rekord v po�tu u�ivatel�] Sd�let 

úterý, 28. prosince 2004
Jak ps�t wap

Pr�ce stoj� a chu� do pr�ce ��dn�.

Celý příspěvek

kyk | úterý, 28. prosince 2004, 11:11 | Komentáře (0) | [ Jak ps�t wap] Sd�let 

Psycho - Sebekritika

B�t zdrav� sebekritick� je dobr� v�c, ale nic se nem� p�eh�n�t.

Celý příspěvek

kyk | úterý, 28. prosince 2004, 10:30 | Komentáře (1) | [ Psycho - Sebekritika] Sd�let 

čtvrtek, 23. prosince 2004
Vesele Vanoce

a mnoho zdrav� a �t�st� do Nov�ho roku p�eji v�em n�v�t�vn�k�m.

Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 23. prosince 2004, 7:58 | Komentáře (0) | [ Vesele Vanoce] Sd�let 

Středa, 8. prosince 2004
Bomby mezi námi

Studenti, kte�� vyrobili maketu v�bu�n�ho syst�mu, stanuli p�ed soudem. Cht�li t�m otestovat pozornost Br�an� a reakce m�di� na hysterii kolem terorismu.

Celý příspěvek

kyk | Středa, 8. prosince 2004, 7:26 | Komentáře (2) | [ Bomby mezi námi] Sd�let 

úterý, 7. prosince 2004
+ Zuzka Navarov�

Dnes r�no podlehla nemoci vynikajic� zp�va�ka Zuzka Navarov�.

Celý příspěvek

kyk | úterý, 7. prosince 2004, 12:34 | Komentáře (0) | [ + Zuzka Navarov�] Sd�let 

Pondělí, 6. prosince 2004
Co kdyby?

Melancholick� vzpom�nka na jedno �ivotn� obdob�.

Celý příspěvek

kyk | Pondělí, 6. prosince 2004, 22:32 | Komentáře (0) | [ Co kdyby?] Sd�let 

čtvrtek, 2. prosince 2004
Bolav� z�da

"Ach jo, to m� zase bol� z�da." St�nosti podobn�ho typu sly��me neust�le od sv�ch koleg� v zam�stn�n� a ve �kole od student� i u�itel�. Je�t� v�era jste se c�tili fajn, ale dnes se ta bolest u� prost� ned� sn�st.

Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 2. prosince 2004, 22:46 | Komentáře (0) | [ Bolav� z�da] Sd�let