čtvrtek, 31. března 2005
St�tn� znak se bude m�nit

Vl�dou hladce proch�z� zm�na st�tn�ho znaku.

Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 31. března 2005, 14:47 | Komentáře (0) | [ St�tn� znak se bude m�nit] Sd�let 

Středa, 30. března 2005
Google slav� Vincenta

Kdo si posp��, m� mo�nost shl�dnout p�kn� vyveden� logo Google...

Celý příspěvek

kyk | Středa, 30. března 2005, 20:14 | Komentáře (0) | [ Google slav� Vincenta] Sd�let 

úterý, 29. března 2005
Zni�te m�!

Jak? to je na v�s - utopit, shodit bombu, poslat mar�any...

Celý příspěvek

kyk | úterý, 29. března 2005, 13:02 | Komentáře (1) | [ Zni�te m�!] Sd�let 

čtvrtek, 24. března 2005
Kouzlo osobnosti

Kter� z t�chto dvou d�vek je hez��?

Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 24. března 2005, 10:10 | Komentáře (3) | [ Kouzlo osobnosti] Sd�let 

úterý, 22. března 2005
D�kuju

D�ky v�em za do�l� p��n��ka k m�m v�erej��m jmenin�m :o)

Celý příspěvek

kyk | úterý, 22. března 2005, 7:39 | Komentáře (0) | [ D�kuju] Sd�let 

čtvrtek, 17. března 2005
Op�t p�tek t�in�ct�ho

Ne, to není vtip, dnes je sice čtvrtek 17., ale jednomu redaktoru Idnes dnes op�t za��adovala smoln�.

Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 17. března 2005, 9:28 | Komentáře (0) | [ Op�t p�tek t�in�ct�ho] Sd�let 

Pondělí, 14. března 2005
Evakuace

U� jste n�kdy balili evakua�n� zavazadlo?

Celý příspěvek

kyk | Pondělí, 14. března 2005, 17:49 | Komentáře (1) | [ Evakuace] Sd�let 

Středa, 2. března 2005
Co t�den dal

D�je se je�t� n�co jin�ho ne� ch�ipka, Gross a Superstar?

Celý příspěvek

kyk | Středa, 2. března 2005, 5:00 | Komentáře (0) | [ Co t�den dal] Sd�let 

úterý, 1. března 2005
Geni�ln� zvon�n� na mobil Aktualizov�no.

Mo�n� jste ho tak� dostali mailem.

Celý příspěvek

kyk | úterý, 1. března 2005, 20:40 | Komentáře (12) | [ Geni�ln� zvon�n� na mobil Aktualizov�no.] Sd�let