Středa, 26. ledna 2005
WWW i WAP na jedn� adrese?

D� se probl�m um�st�n� WWW a WAP verze str�nky na jedn� adrese n�jak �e�it? Jist�, s pomoc� jazyka PHP, p��padn� ASP.

Celý příspěvek

kyk | Středa, 26. ledna 2005, 9:12 | Komentáře (1) | [ WWW i WAP na jedn� adrese?] Sd�let 

úterý, 25. ledna 2005
Jdu si pro antibiotika

Je t�eba br�t antibiotika p�i ka�d�m nachlazen�?

Celý příspěvek

kyk | úterý, 25. ledna 2005, 13:06 | Komentáře (0) | [ Jdu si pro antibiotika] Sd�let 

Pondělí, 24. ledna 2005
I mistr tesa� se n�kdy utne - Aktualizov�no

Dnes p�i�el do pr�ce pan novin�� Jan napsat nov� �l�nky, ale asi je n�co na r�en� o pond�lc�ch....

Celý příspěvek

kyk | Pondělí, 24. ledna 2005, 15:32 | Komentáře (0) | [ I mistr tesa� se n�kdy utne - Aktualizov�no] Sd�let 

Středa, 19. ledna 2005
Jak na odkazy

Na Intervalu byl 15. 1. 2005 publikov�n �l�nek o tom, jak p�i tvorb� str�nek ps�t odkazy.

Celý příspěvek

kyk | Středa, 19. ledna 2005, 13:25 | Komentáře (1) | [ Jak na odkazy] Sd�let 

WEB RSS Reader

M�te doma RSS �te�ku? Cestujete? Pak by se v�m mohla hodit RSS �te�ka a cesty - ��k�m tomu "RSS Everywhere You Go"

Celý příspěvek

kyk | Středa, 19. ledna 2005, 10:26 | Komentáře (5) | [ WEB RSS Reader] Sd�let 

úterý, 18. ledna 2005
Co je nov�ho?

Za posledn� dobu se p�r v�c� ud�lo, tak�e jen ve zkratce:

Celý příspěvek

kyk | úterý, 18. ledna 2005, 23:35 | Komentáře (0) | [ Co je nov�ho?] Sd�let 

úterý, 4. ledna 2005
Nov� mobil (z mailu)

Sv�tov� proslul� zna�ka mobiln�ch telefon� NOKIA po �sp�n� f�zi s rusk�m v�robcem kvalitn�ch kinematograf� KIEV, uv�d� na trh nov� model mobiln�ho telefonu se zabudovan�m fotoapar�tem typ: NOKIEV 0007.

Celý příspěvek

kyk | úterý, 4. ledna 2005, 11:25 | Komentáře (2) | [ Nov� mobil (z mailu)] Sd�let 

Pondělí, 3. ledna 2005
Silvestr v klidu

Posledn� den v roce se posledn� roky st�v� dom�nou komerce a r�ov�n� zlata z kapes ob�an�.

Celý příspěvek

kyk | Pondělí, 3. ledna 2005, 9:15 | Komentáře (0) | [ Silvestr v klidu] Sd�let 

Tom� Savka dostal p�es �sta

O Sivestrovsk� noci m�l Tom� Savka leteck� den, na�t�st� to odnesl bez v�n�ho poran�n�.

Celý příspěvek

kyk | Pondělí, 3. ledna 2005, 8:33 | Komentáře (3) | [ Tom� Savka dostal p�es �sta] Sd�let