čtvrtek, 27. srpna 2009
District 9 trailer

They are not welcome... They are not human... They want to only go home...Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 27. srpna 2009, 8:30 | Komentáře (0) | [ District 9 trailer] Sd�let 

Středa, 26. srpna 2009
Microsoft Poland: Jsou pol�ci rasisti

nebo jde jen o p�izp�soben� lok�ln�ho marketingu? Aneb kdo je v�c pol�k, Bob anebo Jacek?

Celý příspěvek

kyk | Středa, 26. srpna 2009, 23:52 | Komentáře (0) | [ Microsoft Poland: Jsou pol�ci rasisti] Sd�let 

Rapid share, Mininova, The Pirate Bay

Jak� bude jejich osud? M�eme se do�kat blokov�n� na n�rodn� �rovni nebo ze strany ISP, nebo p�ijde samoregulace?

Celý příspěvek

kyk | Středa, 26. srpna 2009, 21:45 | Komentáře (0) | [ Rapid share, Mininova, The Pirate Bay] Sd�let 

Pátek, 21. srpna 2009
Usain Bolt - 100m a 200m

 

Usain Bolt - 9.58s

 

 

Usain Bolt - 19.19s�Celý příspěvek

kyk | Pátek, 21. srpna 2009, 10:59 | Komentáře (0) | [ Usain Bolt - 100m a 200m] Sd�let 

čtvrtek, 20. srpna 2009
Guild Wars 2 trailerCelý příspěvek

kyk | čtvrtek, 20. srpna 2009, 17:56 | Komentáře (0) | [ Guild Wars 2 trailer] Sd�let 

Středa, 19. srpna 2009
Google images - nov� dopl�ky

Slu�ba Obr�zky Google nab�z� nyn� podrobn�j�� vyhled�v�n� obr�zk�

Celý příspěvek

kyk | Středa, 19. srpna 2009, 10:58 | Komentáře (0) | [ Google images - nov� dopl�ky] Sd�let 

Google street view jinak

zaj�mav� obr�zky z Google Street view

Celý příspěvek

kyk | Středa, 19. srpna 2009, 1:21 | Komentáře (0) | [ Google street view jinak] Sd�let 

čtvrtek, 13. srpna 2009
Michael Jackson posledn� foto

 Celý příspěvek

kyk | čtvrtek, 13. srpna 2009, 10:55 | Komentáře (1) | [ Michael Jackson posledn� foto] Sd�let