Neděle, 28. ledna 2007
Dopravni inforace na mobil

Novinka ktera se muze hodit

Vzhledem k sou�asn�mu po�as�, a tak� stavu silnic je dobr� m�t nejaktu�ln�j�� informace o doprav� online dostupn�.

Pokud zad�te do sv�ho mobiln�ho telefonu adresu wap.kyk.cz, najdete tam�mj. odkaz pr�v� na aktu�ln� stav silnic, d�lnic, hrani�n�ch p�echod� a dopravn� situace v Praze.�

V���m,��e�tyto�informace�V�m�pomohou�k�bezpe�n�mu�a�klidn�mu cestov�n�.

kyk | Neděle, 28. ledna 2007, 17:52 | | [ Dopravni inforace na mobil] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: